Часопис Инфо М реферисан je у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

О ЧАСОПИСУ ИНФО М
Часопис за информационе технологије и мултимедијалне системе Инфо М, почео је да излази 2002. године, као периодично квартално издање. Оснивач часописа је Југословенско удружење за мултимедију - ЈУММ. Аутор и покретач часописа је мр Божидар Михаљевић. Часопис је уписан у регистар средстава јавног информисања 20.08.2001. године, има ISSN, UDC и CIP каталогизацију. Решењем Министарства за науку, технологију и развој из 2003. године, часопис је од посебног интереса за науку.

Предузеће САВПО штампа часопис од првог броја и један је од суиздавача. Од 2005. године, суиздавач часописа је Факултет организационих наука, где је сада и седиште редакције. У периоду од 2002. године, чакључно са почетком 2012. године главни уредник часописа је била проф. др Драгана Бечејски-Вујаклија. Прихватањем Факултета организационих наука да постане суиздавач, часопис је добио још једно признање да је значајна институција од интереса за развој области којом се бави.

Тренутно, Инфо М је водећи домаћи часопис који прати научни и технолошки развој информатике у земљи - информационих система и мултимедијалних технологија, рачунарских наука, рачунарске технике и софтверског инжењерства. Објављује ауторске радове домаћих стручних и научних стваралаца из ове области. Ауторске радове рецензирају компетентни рецензенти са Универзитета и из праксе.

Основни задатак часописа је да прати научни и технолошки развој информационих система и технологија, рачунарских наука, рачунарске технике, софтверског инжењерства у земљи, и да приближи резултате глобалног развоја ове области домаћим стручњацима.

Посебан део часописа - компакт диск, посвећен је мултимедијалним технологијама. Компакт диск садржи мултимедијална решења домаћих аутора, одабране комерцијалне, информативне и образовне презентације.

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2016 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.