Часопис Инфо М реферисан je у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

ПРЕТПЛАТА И ОГЛАШАВАЊЕ

Часопис излази квартално, на око 80 страна, са колор уметком и компакт диском.

Годишња претплата: 4.000,00 дин + 8% ПДВ.
Годишња претплата за иностранство: 50 €.

Цене оглашавања:
А4 колор у једном броју - 40.000,00 дин, урачунат ПДВ
А4 колор у два броја - 60.000,00 дин, урачунат ПДВ
А4 колор за годину дана (4 броја) - 80.000,00 дин, урачунат ПДВ


Уплату извршити на жиро рачун 840-1344666-69
позив на број 742121-222 (за претплату), 742121-226 (за услуге рекламирања).

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2016 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.