Часопис Инфо М реферисан je у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

ПРОГРАМСКА ОРИЈЕНТАЦИЈА ЧАСОПИСА
Основни задатак часописа је да прати научни и технолошки развој информационих система и технологија, рачунарских наука, рачунарске технике, софтверског инжењерства у земљи, али и да приближи резултате глобалног развоја ове области домаћим стручњацима.

Овај циљ часопис остварује кроз своје три димензије: Чланци, Колор уметак и Компакт диск.


Чланци

Овај део часописа (у црно белој штампи) уређује, припрема и води Научни савет часописа у коме су еминентни универзитетски професори и истраживачи из наше земље и из иностранства, преко следећих рубрика:

  • Научни и стручни радови. Публикују се рецензирани радови са извесним научним и/или стручним доприносом. Радови се објављују по међународним стандардима за ову врсту публиковања, са обавезним апстрaктима, насловима и кључним речима на енглеском и српском језику, фотосима аутора и основним подацима.

  • Прегледни радови. Ови радови, по правилу по позиву, дају детаљан преглед одређене области.

  • Приказ домаћих решења. Приказују се пројекти, софтвер и друга техничка решења која су израдиле домаће фирме, тимови или појединци.

  • ИТ производи. Опширнији приказ најзначајнијих резултата у информационим технологијама, са референцама на изворе.

  • Вести. Кратак приказ свега што се у претходном периоду догађало из ове области на домаћој сцени, као и оно што се очекује - скупови, трибине, изложбе, презентације.

  • Прегледи. Нове књиге, докторати и магистратуре из области.


Колор уметак

У основни часопис уметнут је физички посебан део часописа, намењен домаћој рачунарској мултимедији и дигитализацији. Овај уметак има своје корице и садржај, и штампан је у колору. Материјали свих рубрика у уметку: АКТУЕЛНО, ДОГАЂАЈ, ПРЕЗЕНТАЦИЈА, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, сем што се тематски разликују, разликују се визуелно - по боји позадине, наслова и наднаслова.


Компакт диск

Компакт диск, као саставни део сваког броја, садржи мултимедијална решења домаћих аутора, одабране комерцијалне, информативне и образовне презентације, са различитом мултимедијском компонентом: звук, филм, анимација или слике, као и поклон - изненађења за читаоце (презентације музеја, галерија, архива, библиотека, фондација, која су део Националне дигиталне баштине).

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2016 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.